Bảng Giá Bánh Trung Thu 2019 Nhà Hàng Ái Huê

Mọi thông tin về chiết khấu, đơn hàng số lượng lớn Quý khách vui lòng liên hệ  0833 801133 (Ms. Thuý) để có chiết khấu cạnh tranh. Quý khách hàng có thể download Bảng Giá Bánh Trung Thu Ái Huê 2019 tại đây và bảng giá bánh bộ và bánh VIP tại đây.

STT Mã bánh Tên bánh Trọng lượng ĐVT Giá bán lẻ  
BÁNH BỘ
1 VIP

Phúc Lộc Phú Quý

1050 g/hộp hộp 1,175,000đ
2 AH1

Lục Nguyệt Đặc Biệt

1.240 g/hộp hộp 890,000đ
3 AH2

Tứ Quý Thưởng Nguyệt

1.050 g/hộp hộp 746,000đ
4 AH3

Thất Tú Bám Nguyệt

810 g/hộp hộp 618,000đ
BÁNH LẺ
1 AAA

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 546,000đ
2 AA

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 427,000đ
3 1A

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 205,000đ
4 11A

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 185,000đ
5 111A

Ái Huê Vi Cá Gà Quay (2 trứng)

250 g/cái cái 168,000đ
6 21A

Gà Quay Lạp Xưởng (1 trứng)

210 g/cái cái 116,000đ
7 22A

Gà Quay Lạp Xưởng (2 Trứng)

250 g/cái cái 124,000đ
8 31A

Lạp Xưởng Giò Heo (1 trứng)

210 g/cái cái 108,000đ
9 32A

Lạp Xưởng Giò Heo (2 trứng)

250 g/cái cái 118,000đ
10 41A

Hạt Sen (1 trứng)

210 g/cái cái 90,000đ
11 42A

Hạt Sen (2 trứng)

250 g/cái cái 100,000đ
12 51A

Dừa Sầu Riêng (1 trứng)

210 g/cái cái 92,000đ
13 61A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (1 trứng)

210 g/cái cái 88,000đ
14 52A

Dừa Sầu Riêng (2 trứng)

250 g/cái cái 105,000đ
15 62A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (2 trứng)

250 g/cái cái 98,000đ
16 71A

Thập Cẩm (1 trứng)

210 g/cái cái 104,000đ
17 72A

Thập Cẩm (2 trứng)

250 g/cái cái 118,000đ
18 81A

Đậu Xanh (1 trứng)

210 g/cái cái 86,000đ
19 82A

Đậu Xanh (2 trứng)

250 g/cái cái 94,000đ
20 M1A

Khoai Môn (1 trứng)

210 g/cái cái 88,000đ
21 M2A

Khoai Môn (2 trứng)

250 g/cái cái 97,000đ
22 T1A

Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng)

210g/ Cái cái 90,000đ
23 T2A

Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng)

250g/ Cái cái 105,000đ
24 DT

Dẻo Thập Cẩm

250 g/cái cái 70,000đ
25 DS

Dẻo Hạt Sen

250 g/cái cái 66,000đ
26 DX

Dẻo Đậu Xanh

250 g/cái cái 61,000đ
27

Dẻo Đậu Xanh (hình trái đào)

250 g/cái cái 70,000đ