Bảng Giá Bánh Trung Thu 2017 Nhà Hàng Ái Huê

Mọi thông tin về chiết khấu, đơn hàng số lượng lớn Quý khách vui lòng liên hệ Ms. Quyền Trang – 0909.188.820 để có chiết khấu cạnh tranh. Quý khách hàng có thể download Bảng Giá Bánh Trung Thu Ái Huê 2017 tại đây

STT Mã bánh Tên bánh Trọng lượng ĐVT Giá bán lẻ  
BÁNH BỘ
1 VIP

Phúc Lộc Phú Quý

1050 g/hộp hộp 996,000đ
2 AH1

Lục nguyệt đặc biệt (đỏ)

1.240 g/hộp hộp 760,000đ
3 AH1

Lục Nguyệt Đặc Biệt

1.240 g/hộp hộp 760,000đ
4 AH2

Tứ Quý Thưởng Nguyệt

1.050 g/hộp hộp 635,000đ
5 AH2

Tứ quý thưởng nguyệt (đỏ)

1.050 g/hộp hộp 635,000đ
6 AH3

Thất Tú Bám Nguyệt

810 g/hộp hộp 525,000đ
7 AH3

Thất tú bám nguyệt (đỏ)

810 g/hộp hộp 525,000đ
BÁNH LẺ
1 AAA

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 430,000đ
2 AA

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 360,000đ
3 1A

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 180,000đ
4 11A

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 150,000đ
5 111A

Ái Huê Vi Cá Gà Quay (2 trứng)

250 g/cái cái 145,000đ
6 21A

Gà Quay Lạp Xưởng (1 trứng)

210 g/cái cái 100,000đ
7 22A

Gà Quay Lạp Xưởng (2 Trứng)

250 g/cái cái 110,000đ
8 31A

Lạp Xưởng Giò Heo (1 trứng)

210 g/cái cái 90,000đ
9 32A

Lạp Xưởng Giò Heo (2 trứng)

250 g/cái cái 100,000đ
10 41A

Hạt Sen (1 trứng)

210 g/cái cái 80,000đ
11 42A

Hạt Sen (2 trứng)

250 g/cái cái 90,000đ
12 51A

Dừa Sầu Riêng (1 trứng)

210 g/cái cái 75,000đ
13 52A

Dừa Sầu Riêng (2 trứng)

250 g/cái cái 85,000đ
14 61A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (1 trứng)

210 g/cái cái 75,000đ
15 62A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (2 trứng)

250 g/cái cái 85,000đ
16 71A

Thập Cẩm (1 trứng)

210 g/cái cái 90,000đ
17 72A

Thập Cẩm (2 trứng)

250 g/cái cái 100,000đ
18 81A

Đậu Xanh (1 trứng)

210 g/cái cái 75,000đ
19 82A

Đậu Xanh (2 trứng)

250 g/cái cái 85,000đ
20 M1A

Khoai Môn (1 trứng)

210 g/cái cái 75,000đ
21 M2A

Khoai Môn (2 trứng)

250 g/cái cái 85,000đ
22 T1A

Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng)

210g/ Cái cái 82,000đ
23 T2A

Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng)

250g/ Cái cái 92,000đ
24 DT

Dẻo Thập Cẩm

250 g/cái cái 58,000đ
25 DS

Dẻo Hạt Sen

250 g/cái cái 56,000đ
26 DX

Dẻo Đậu Xanh

250 g/cái cái 54,000đ
27

Dẻo Đậu Xanh (hình trái đào)

250 g/cái cái 58,000đ