Bảng Giá Bánh Trung Thu 2017 Nhà Hàng Ái Huê

Mọi thông tin về chiết khấu, đơn hàng số lượng lớn Quý khách vui lòng liên hệ Ms. Quyền Trang – 0909.188.820 để có chiết khấu cạnh tranh. Quý khách hàng có thể download Bảng Giá Bánh Trung Thu Ái Huê 2017 tại đây và bảng giá bánh bộ và bánh VIP tại đây.

STT Mã bánh Tên bánh Trọng lượng ĐVT Giá bán lẻ  
BÁNH BỘ
1 VIP

Phúc Lộc Phú Quý

1050 g/hộp hộp 1,098,000đ
2 AH1

Lục Nguyệt Đặc Biệt

1.240 g/hộp hộp 832,000đ
3 AH2

Tứ Quý Thưởng Nguyệt

1.050 g/hộp hộp 697,000đ
4 AH3

Thất Tú Bám Nguyệt

810 g/hộp hộp 578,000đ
BÁNH LẺ
1 AAA

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 510,000đ
2 AA

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (4 trứng)

600 g/hộp cái 399,000đ
3 1A

Ái Huê Yến Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 198,000đ
4 11A

Ái Huê Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)

250 g/cái cái 175,000đ
5 111A

Ái Huê Vi Cá Gà Quay (2 trứng)

250 g/cái cái 165,000đ
6 21A

Gà Quay Lạp Xưởng (1 trứng)

210 g/cái cái 112,000đ
7 22A

Gà Quay Lạp Xưởng (2 Trứng)

250 g/cái cái 120,000đ
8 31A

Lạp Xưởng Giò Heo (1 trứng)

210 g/cái cái 105,000đ
9 32A

Lạp Xưởng Giò Heo (2 trứng)

250 g/cái cái 115,000đ
10 41A

Hạt Sen (1 trứng)

210 g/cái cái 85,000đ
11 42A

Hạt Sen (2 trứng)

250 g/cái cái 95,000đ
12 51A

Dừa Sầu Riêng (1 trứng)

210 g/cái cái 87,000đ
13 52A

Dừa Sầu Riêng (2 trứng)

250 g/cái cái 100,000đ
14 61A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (1 trứng)

210 g/cái cái 85,000đ
15 62A

Đậu Đỏ Hạt Dưa (2 trứng)

250 g/cái cái 95,000đ
16 71A

Thập Cẩm (1 trứng)

210 g/cái cái 100,000đ
17 72A

Thập Cẩm (2 trứng)

250 g/cái cái 110,000đ
18 81A

Đậu Xanh (1 trứng)

210 g/cái cái 84,000đ
19 82A

Đậu Xanh (2 trứng)

250 g/cái cái 92,000đ
20 M1A

Khoai Môn (1 trứng)

210 g/cái cái 84,000đ
21 M2A

Khoai Môn (2 trứng)

250 g/cái cái 93,000đ
22 T1A

Hạt Sen Trà Xanh (1 Trứng)

210g/ Cái cái 87,000đ
23 T2A

Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng)

250g/ Cái cái 100,000đ
24 DT

Dẻo Thập Cẩm

250 g/cái cái 65,000đ
25 DS

Dẻo Hạt Sen

250 g/cái cái 62,000đ
26 DX

Dẻo Đậu Xanh

250 g/cái cái 57,000đ
27

Dẻo Đậu Xanh (hình trái đào)

250 g/cái cái 65,000đ