Chính Sách Bán Hàng Bánh Trung Thu Năm 2020

STTGIÁ TRỊ ĐƠN HÀNGMỨC GIẢM GIÁ
>Đến =(%)
15,000,00020,000,0004%
220,000,00040,000,0006%
340,000,00060,000,0009%
460,000,000100,000,00011%
5100,000,000150,000,00013%
6150,000,000200,000,00016%
7200,000,000300,000,00017%
8300,000,000500,000,00018%
 9500,000,000700,000,00019%
10700,000,0001,000,000,00020%
111,000,000,0001,500,000,00021%
121,500,000,0002,000,000,00022%
132,000,000,0003,000,000,00023%
143,000,000,0004,000,000,00024%
154,000,000,0005,000,000,00025%
165,000,000,00026%

Do a bit of background checking affordablepapers on each topic, and then organize them in a clear and organized manner.