Chính Sách Bán Hàng Bánh Trung Thu Năm 2022

STTGIÁ TRỊ ĐƠN HÀNGMỨC GIẢM GIÁ GHI CHÚ
TỪ >< ĐẾN (%)
13,500,00010,000,0005%
210,000,00020,000,0007%
320,000,00030,000,0009%
430,000,00040,000,00011%
540,000,00060,000,00013%
660,000,000130,000,00015%
7130,000,000195,000,00017%
8195,000,000265,000,00019%
9265,000,000395,000,00021%
10395,000,000525,000,00022%
11525,000,0001,000,000,00023%
121,000,000,0001,500,000,00024%
131,500,000,0002,000,000,00025%
14TRÊN2,000,000,00026 – 28%Đàm phán (nếu có)
* Giá trị đơn hàng được tính trên giá công bố
* Giảm gía được tính trên giá công bố