CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
ÁP DỤNG CHO WEBSITE

CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG
VÀ HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU
NĂM 2020