Mô tả

Thập cẩm Bào Ngư, Vi Cá 1 trứng 200g

Thập cẩm Gà Quay, Lạp Xưởng 1 trứng 200g

Thập cẩm 1 trứng 200g

Hạt Sen 1 trứng 200g

Dừa Sầu Riêng 1 trứng 200g

Ái Huê bốn mùa (Thanh Long, Sen Chuối) 200g