Mô tả

Thập cẩm Yến, Bào Ngư, Vi Cá 2 trứng 250g

Thập cẩm Bào Ngư, Vi Cá 2 trứng 250g

Thập cẩm Lạp Xưởng, Giò Heo 2 trứng 250g

Khoai Môn 2 trứng 250g

Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng 250g

Ái Huê hoa quả (Thanh Long, Dừa, Chanh dây) 250g