Mô tả

Thập cẩm Yến, Bào Ngư, Vi Cá 2 trứng 250g

Thập cẩm Bào Ngư, Vi Cá 2 trứng 250g

Thập cẩm Vi Cá, Gà Quay 2 trứng 250g

Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng 250g

Ái Huê bốn mùa (Thanh Long, Sen, Chuối) 2 trứng 250g

Ái Huê hoa quá (Thanh Long, Dừa, Chanh dây) 2 trứng 250g