Mô tả

1ABánh trung thu thập cẩm yến sào 2 trứng     250g
2ABánh trung thu hạt sen trà xanh 2 trứng     250g
3ABánh trung thu thập cẩm bào ngư, vi cá 2 trứng     250g
4ABánh trung thu than tre, cốm sữa (da bánh than tre) 2 trứng     250g
5ABánh trung thu thập cẩm lạp xưởng giò heo 2 trứng     250g
8ABánh trung thu đậu đỏ mật ong (nhân mật ong)     250g