Mô tả

Thập cẩm Gà Quy, Lạp Xưởng 1 trứng 200g

Thập cẩm 1 trứng 200g

Đậu Đỏ Hạt dưa 1 trứng 200g

Dừa Sầu Riêng 2 trưng 200g