Mô tả

Thập cẩm Yến, Bào Ngư Vi Cá 2 trứng 250g

Thập cẩm Bào Ngư, Vi Cá 2 trứng 250g

Hạt Sen Trà Xanh 2 trứng 250g

Ái Huê hoa quả 2 trứng 250g