Mô tả

Thập cẩm Bào Ngư, Vi Cá 1 trứng 200g

Thập cẩm Lạp Xưởng, Giò Heo 1 trứng 200g

Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng 200g

Ái Huê hoa quả 1 trứng 200g