Mô tả

3A-22Bánh trung thu thập cẩm gà quay, lạp xưởng 2 trứng250gCái
4A-22Bánh trung thu đậu xanh, lá dứa sữa (Da bánh xanh) 2 trứng250gCái
7A-22Bánh trung thu thập cẩm 2 trứng250gCái
12A-22Bánh trung thu đậu đỏ mật ong đông trùng hạ thảo250gCái