Mô tả

1ABánh trung thu thập cẩm yến sào 2 trứng250gCái
4ABánh trung thu than tre, cốm sữa (da bánh than tre) 2 trứng250gCái
7ABánh trung thu thập cẩm hải sản tôm hùm Alaska 1 trứng250gCái
14ABánh trung thu Tiramisu (da bánh cà phê nhân phô mai)250gCái