Mô tả

3ABánh trung thu thập cẩm bào ngư, vi cá 2 trứng250gCái
8ABánh trung thu thập đậu đỏ mật ong (nhân mật ong)250gCái
11ABánh trung thu thập cẩm 2 trứng250gCái
12ABánh trung thu dừa, sầu riêng 2 trứng250gCái