Mô tả

9BBánh trung thu thập cẩm lạp xưởng gà quay 1 trứng200gCái
11BBánh trung thu thập cẩm 1 trứng200gCái
16BBánh trung thu bơ, phô mai trứng muối (nhân phô mai trứng muối)200gCái
18BBánh trung thu đậu xanh 1 trứng200gCái