Mô tả

5CBánh trung thu thập cẩm lạp xưởng giò heo 1 trứng150gCái
11CBánh trung thu thập cẩm 1 trứng150gCái
12CBánh trung thu dừa, sầu riêng 1 trứng150gCái
C10Bánh trung thu hạt sen trà xanh chay150gCái