Mô tả

3ABánh trung thu thập cẩm bào ngư, vi cá 2 trứng250gCái
7ABánh trung thu thập cẩm hải sản tôm hùm Alaska 2 trứng250gCái
8ABánh trung thu đậu đỏ mật ong (nhân mật ong)250gCái
9ABánh trung thu thập cẩm lạp xưởng gà quay 2 trứng250gCái
12ABánh trung thu dừa, sầu riêng 2 trứng250gCái
16ABánh trung thu bơ, phô mai trứng múi (nhân phomai trứng muối)250gCái