Mô tả

1BBánh trung thu thập thập cẩm yến sào 1 trứng200gCái
5BBánh trung thu thập cẩm lạp xưởng giò heo 1 trứng200gCái
10BBánh trung thu lá dứa sữa (da bánh dứa) 1 trứng200gCái
11BBánh trung thu thập cẩm 1 trứng200gCái
12BBánh trung thu dừa, sầu riêng 1 trứng200gCái
18BBánh trung thu đậu xanh 1 trứng200gCái