Mô tả

Thập cẩm Yến, Bào Ngư, Vi Cá 1 trứng 150g

Thập cẩm Vi Cá, Gà Quay 1 trứng 150g

Thập cẩm Lạp Xưởng Gò Heo 1 trứng 150g

Dừa Sầu Riêng 1 trứng 150g

Hại Sen Trà Xanh 1 trứng 150g

Ái Huê Bốn Mùa 1 trứng 150g

Ái Huê Hoa Quả 1 trứng 150g

Ái Huê Ngũ Quả 1 trứng 150g