Mô tả

3B-22Bánh trung thu thập cẩm gà quay, lạp xưởng 1 trứng200gCái
6B-22Bánh trung thu dừa, sầu riêng 1 trứng200gCái
7B-22Bánh trung thu thập cẩm 1 trứng200gCái
C8-22Bánh trung thu hạt sen chay200gCái