Mô tả

2B-22Bánh trung thu đậu xanh 1 trứng200gCái
3B-22Bánh trung thu thập cẩm gà quay, lạp xưởng 1 trứng200gCái
5B-22Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng giò heo 1 trứng200gCái
16B-22Bánh trung thu phô mai trứng muối tan chảy200gCái