Mô tả

9BBánh trung thu thập cẩm lạp xưởng gà quay 1 trứng200gCái
12BBánh trung thu dừa, sầu riêng 1 trứng200gCái